Leave Your Message
010203
logo
BIZ hakda
hakda
010203

BIZ hakdaElbetde

Suzhou Sure Import and Export Co., Ltd. (SSIE) 2017-nji ýylda döredildi we telekommunikasiýa pudagy bilen baglanyşykly önümlerde ýöriteleşen abraýly söwda kompaniýasydyr. Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Suzhou şäherinde ýerleşýär. Senagatdaky dürli önüm öndürijiler bilen gowy işewür gatnaşyklar bilen, SSIE müşderilere aýratyn talaplaryna laýyk gelýän tygşytly önümleri hödürläp biler. Bu bolsa müşderilerimize bazary ele almaga we bar bolan müşderileri saklamaga kömek eder.
has giňişleýin gör

ElbetdeÖNÜMLER

ElbetdeGyzgyn önümler

01

Üstünliklerimiz

SSIEAziýanyň, Eastakyn Gündogaryň, Amerikanyň we ş.m. köp ýurtlara we sebitlere dürli görnüşli önümleri üstünlikli eksport etdi. Dürli ýokary hilli önümleri, bäsdeşlik bahalaryny we ajaýyp hyzmatlary alyp bilersiňiz.

  • Satyş goldawyndan soň

    Satyş goldawyndan soň

  • Müşderi kanagatlandyrmagy

    Müşderi kanagatlandyrmagy

Hil maksady

Hil maksady

Bütewilik we yhlas, ulanyjylar üçin yhlas, yhlas bilen yzarlamak we ulanyjylaryň ýüreginde marka gurmak.

Hil maksatlary

Hil maksatlary

Önümiň soňky gözden geçiriş derejesi 98% bolup, ýyllyk 0,1% ýokarlanýar; Müşderiniň kanagatlanmagy 90 bal, ýyllyk 1 bal artmak bilen.

Biznes pelsepesi

Biznes pelsepesi

Qualityokary hilli önümleri döretmek, dogruçyllyk we ygtybarlylyk bilen markalary gurmak, akylly önümçilik bilen öňdebaryjy bolmak we uzak wagtlap ýanyňyzda bolmak üçin gowulaşmagy dowam ediň.

Dolandyryş pelsepesi

Dolandyryş pelsepesi

Adamlara gönükdirilen, ilki bilen edep, işgärlere ideg etmek we müşderileri kanagatlandyrmak.

ElbetdeKompaniýanyň güýji